Hva skjer:

Det vil nok være litt færre jobber her enn vanlig i tiden fremover. Men det bunner i at jeg er ansatt som

Teknisk sjef på Rockefeller. En og annen jobb vil jeg gjøre, så følg med...

 

 

En oversikt over kommende jobber:

November

Hvem Hvor Når